تاکید ایران و پاکستان بر افزایش هماهنگی برای صلح و ثبات منطقه

تاکید ایران و پاکستان بر افزایش هماهنگی برای صلح و ثبات منطقه


تاکید ایران و پاکستان بر افزایش هماهنگی برای صلح و ثبات منطقه

تاکید ایران و پاکستان بر افزایش هماهنگی برای صلح و ثبات منطقه

تاکید ایران و پاکستان بر افزایش هماهنگی برای صلح و ثبات منطقه ...

تاکید ایران و پاکستان بر افزایش هماهنگی برای صلح و ثبات منطقه ...
تاکید ایران و پاکستان بر افزایش هماهنگی برای صلح و ثبات منطقه

تاکید ایران و پاکستان بر افزایش هماهنگی برای صلح و ثبات منطقه

تاکید ایران و پاکستان بر افزایش هماهنگی برای صلح و ثبات منطقه
www.iribnews.ir › بین الملل › غرب آسیا

کاظمی قمی با وزیر خارجه و نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان دیدار ...

کاظمی قمی با وزیر خارجه و نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان دیدار ...
وزیر امور خارجه پاکستان همچنین نقش کشورهای همسایه افغانستان برای دستیابی به چشم انداز منطقهای صلح آمیز و با ثبات را حیاتی و مهم قلمداد کرد. در ...

ایران و پاکستان در یک بیانیه مشترک تاکید کردند - پیشخوان روزنامه ها

ایران و پاکستان در یک بیانیه مشترک تاکید کردند - پیشخوان روزنامه ها
تاکید ایران و پاکستان بر افزایش هماهنگی برای صلح و ثبات منطقه ...

دیدار عباس جیلانی با کاظمی قمی؛ وزیر خارجه پاکستان به یک ...

دیدار عباس جیلانی با کاظمی قمی؛ وزیر خارجه پاکستان به یک ...
وزیر امور خارجه پاکستان همچنین نقش کشورهای همسایه افغانستان برای دستیابی به چشم انداز منطقهای صلح آمیز و با ثبات را حیاتی و مهم قلمداد کرد. در ...

گسترش فعالیت نیروی دریایی ایران به دریاهای آزاد - ایرنا

گسترش فعالیت نیروی دریایی ایران به دریاهای آزاد - ایرنا
تاکید ایران و پاکستان بر افزایش هماهنگی برای صلح و ثبات منطقه

مراودات ایران و پاکستان در دولت سیزدهم به بهانه سفر امیرعبداللهیان

مراودات ایران و پاکستان در دولت سیزدهم به بهانه سفر امیرعبداللهیان
قرار است آقای کاظمی قمی با همتای پاکستانی خود آصف علی درانی و برخی دیگر از مقام های این کشور دیدار و گفتگو کند. این در حالی است که اخیراً وزارت خارجه با نشر ...

عمرانخان: تقویت امنیت مرزهای صلح و دوستی ایران و پاکستان مهم است

عمرانخان: تقویت امنیت مرزهای صلح و دوستی ایران و پاکستان مهم است
کاظمی قمی با وزیر خارجه و نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان دیدار ...
منبع خبر : iribnews.ir