تسریع، تسهیل و تکریم سه اصل تحقق شعار سال

تسریع، تسهیل و تکریم سه اصل تحقق شعار سال


رئیس جمهور: تسهیل، تسریع و تکریم مردم مدنظر مسئولین باشد

رئیس جمهور: تسهیل، تسریع و تکریم مردم مدنظر مسئولین باشد

آنچه در فروردین ۱۴۰۲ اتفاق افتاد/از تشکیل کارگروه تحقق شعار سال ...

آنچه در فروردین ۱۴۰۲ اتفاق افتاد/از تشکیل کارگروه تحقق شعار سال ...
رئیس جمهور: تسهیل، تسریع و تکریم مردم مدنظر مسئولین باشد

ضرورت اهتمام سه قوه در جهت تحقق عملی شعار سال - خبر فارسی

ضرورت اهتمام سه قوه در جهت تحقق عملی شعار سال - خبر فارسی
www.mizanonline.ir › سیاست › مجلس و دولت

ثبات اقتصادی یکی از الزامات اولیه تحقق شعار سال است - ایسنا

ثبات اقتصادی یکی از الزامات اولیه تحقق شعار سال است - ایسنا
رئیس جمهور: تسهیل، تسریع و تکریم مردم مدنظر مسئولین باشد/ ۲۰ دستور ویژه به مدیران و کارگزاران دولت مردمی برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم. 12: ...

کلید تحقق شعار سال ۱۴۰۳ - ایسنا

کلید تحقق شعار سال ۱۴۰۳ - ایسنا
آنچه در فروردین ۱۴۰۲ اتفاق افتاد/از تشکیل کارگروه تحقق شعار سال ...

رئیسی: تسهیل، تسریع و تکریم مردم وظیفه همه مدیران کشور است/ یکی ...

رئیسی: تسهیل، تسریع و تکریم مردم وظیفه همه مدیران کشور است/ یکی ...
www.irna.ir › news › آنچه-در-فرودین-۱۴۰۲-اتفاق-اف...

نقش خیرین در تحقق شعار سال 1400/ چگونه از واقفین و خیرین حمایت ...

نقش خیرین در تحقق شعار سال 1400/ چگونه از واقفین و خیرین حمایت ...
تهران- ایرنا- فروردین ۱۴۰۲ که از روز نخست با اعلام شعار سال و سپس تشکیل کارگروه تحقق شعار آغاز شد، اتفاقات متعددی در خود داشت که یکی از ...

نگاهی پژوهشی به پیشنیازهای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ - ایرنا

نگاهی پژوهشی به پیشنیازهای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ - ایرنا
ضرورت اهتمام سه قوه در جهت تحقق عملی شعار سال - خبر فارسی

تحقق شعار سال 1400 کمی همت، اراده و مردانگی می خواهد - تسنیم

تحقق شعار سال 1400 کمی همت، اراده و مردانگی می خواهد - تسنیم
رییس قوه قضاییه گفت: در مسیر تحقق عینی و عملیِ راهبرد جهش تولید با مشارکت مردم ضروری است که بیش از گذشته به امر خطیر رفع موانع تولید اهتمام داشته باشیم .
منبع خبر : iribnews.ir