داستان آغاز این راه

داستان آغاز این راه


داستان آغاز این راه - خبرگزاری صدا و سیما

داستان آغاز این راه - خبرگزاری صدا و سیما

آواز غم - هوشنگ ابتهاج - The Wall

آواز غم - هوشنگ ابتهاج - The Wall
داستان آغاز این راه - خبرگزاری صدا و سیما

در من کسی آهسته می گرید - سرزمین من

در من کسی آهسته می گرید - سرزمین من
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › حماسه و ایثار

داستان آغاز این راه - خبرگزاری صدا و سیما - خبر فارسی

داستان آغاز این راه - خبرگزاری صدا و سیما - خبر فارسی
داستان آغاز این راه · استقبال مردم از پویش مردمی چله خدمت · نام نویسی خبرگان رهبری، ۲۶ آذر · مراسم بزرگداشت شهدای خدمت در حسینیه امام خمینی (ره).

The Wall | هوشنگ ابتهاج - BLOGFA

The Wall | هوشنگ ابتهاج - BLOGFA
آواز غم - هوشنگ ابتهاج - The Wall

آواز غم - ای سوته دلان گرد هم آئید

آواز غم - ای سوته دلان گرد هم آئید
تو با این کاروان ِ سوگواران تا کجا همراه می آیی ؟ دیگر به یاد ِ کس نمی آید آغاز ِ این راه ِ هراس انگیز چونان که خواهد رفت از یاد ِ کسان افسانه ی ما نیز ...

آواز غم ، تاسیان ، هوشنگ ابتهاج (سایه) | شعرگرام

آواز غم ، تاسیان ، هوشنگ ابتهاج (سایه) | شعرگرام
در من کسی آهسته می گرید - سرزمین من

در من کسی پیوسته می گرید - شعر آواز غم هوشنگ ابتهاج این من

در من کسی پیوسته می گرید - شعر آواز غم هوشنگ ابتهاج این من
در پای این کشتند - ای غم ! تو با این کاروان ِ سوگواران تا کجا همراه می آیی ؟ دیگر به یاد ِ کس نمی آید آغاز ِ این راه ِ هراس انگیز چونان که خواهد رفت از یاد ...

Hushang Ebtehaj هوشنگ ابتهاج - خاموشم اما دارم به آواز ِ غم خود می دهم ...

Hushang Ebtehaj هوشنگ ابتهاج - خاموشم اما دارم به آواز ِ غم خود می دهم ...
داستان آغاز این راه - خبرگزاری صدا و سیما - خبر فارسی
منبع خبر : iribnews.ir