سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم


سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - خبرگزاری مهر

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - خبرگزاری مهر
سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

فراخوان سی و یکمین دوره نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم

فراخوان سی و یکمین دوره نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم
که در بخش

ضوابط و دستورالعمل سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

ضوابط و دستورالعمل سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
بین الملل

سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم افتتاح شد

سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم افتتاح شد
نیز نمایندگانی از ۲۵ کشور دارد، تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ در مصلی امام خمینی (ره) هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۳۰ دقیقه بامداد پذیرای علاقهمندان به

سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در مصلای امام خمینی (ره)

سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در مصلای امام خمینی (ره)
قرآن کریم

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - ایرنا

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - ایرنا
است.

سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - خبرگزاری صدا و سیما

سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - خبرگزاری صدا و سیما
کدام چهرهها تا کنون از نمایشگاه قرآن بازدید کردهاند؟ - خبرگزاری مهر

سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی قرآن تهران با شعار
منبع خبر : iribnews.ir