مراسم بزرگداشت شهادت «شهید آیت الله رئیسی و همراهان» در وزارت دفاع

مراسم بزرگداشت شهادت «شهید آیت الله رئیسی و همراهان» در وزارت دفاع


مراسم بزرگداشت شهادت
منبع خبر : iribnews.ir