کتاب سید ابراهیم الگوی انقلابی جوانان است

کتاب سید ابراهیم الگوی انقلابی جوانان است
مهدی گودرزی گفت: کتاب سید ابراهیم یک الگوی انقلابی برای جوانان است و من سعی کردم این الگو را به هم نسل‌های خودم معرفی کنم.

کتاب سید ابراهیم الگوی انقلابی جوانان است - خبرگزاری صدا و سیما

کتاب سید ابراهیم الگوی انقلابی جوانان است - خبرگزاری صدا و سیما

کتاب سید ابراهیم الگوی انقلابی جوانان است - خبرگزاری صدا و سیما

کتاب سید ابراهیم الگوی انقلابی جوانان است - خبرگزاری صدا و سیما
کتاب سید ابراهیم الگوی انقلابی جوانان است - خبرگزاری صدا و سیما

کتاب سید ابراهیم الگوی انقلابی جوانان است - جستجوگر هوشمند خبری

کتاب سید ابراهیم الگوی انقلابی جوانان است - جستجوگر هوشمند خبری
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › کتاب و مطبوعات

الگوی جوانان امروز و فردا - همشهری | خبر فارسی

الگوی جوانان امروز و فردا - همشهری | خبر فارسی
مهدی گودرزی گفت: کتاب سید ابراهیم یک الگوی انقلابی برای جوانان است و من سعی کردم این الگو را به هم نسلهای خودم معرفی کنم.

روزنامه خراسان: شهید صدرزاده؛ الگوی جوانان امروز و فردا - پیشخوان

روزنامه خراسان: شهید صدرزاده؛ الگوی جوانان امروز و فردا - پیشخوان
کتاب سید ابراهیم الگوی انقلابی جوانان است - خبرگزاری صدا و سیما

انتشارات راه یار - ایتا

انتشارات راه یار - ایتا
گفتنی است در تیر ماه سال جاری و با حضور استاندار مرکزی، فرمانده سپاه روح الله استان و جمعی از مسئولین پوستر شهید شاخص بسیج اصناف و بازاریابی ...

تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتابهای
منبع خبر : iribnews.ir