اقدامات مهم قبل و بعد از از وقوع سیل

اقدامات مهم قبل و بعد از از وقوع سیل
نکاتی را که قبل و بعد از وقوع سیل باید رعایت کنیم
منبع خبر : iribnews.ir