زائران عراقی با جاذبه‌های گردشگری قم آشنا می‌شوند

زائران عراقی با جاذبه‌های گردشگری قم آشنا می‌شوند
ارجمندی گفت:زائران عراقی با جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری استان قم آشنا می شوند.
منبع خبر : yjc.news