انتقاد رئیس جمهور از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی

انتقاد رئیس جمهور از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تسریع در صدور اسناد اراضی کشاورزی، گفت: تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی ضرر و خسارت زیادی به کشور وارد می‌کند.
منبع خبر : iribnews.ir