انتقاد گروه‌های فلسطینی از عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها

انتقاد گروه‌های فلسطینی از عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها
جبهه مردمی برای آزادی فلسطین: از کشور‌های سازشکار می‌خواهیم در عادی سازی روابط (با رژیم صهیونیستی) تجدیدنظر کنند.
منبع خبر : iribnews.ir