مزایای حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی

مزایای حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی
معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی: حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی و استفاده از نسخه الکترونیک، مزایای بسیاری دارد.
منبع خبر : iribnews.ir