انتقاد تند مسعود فراستی از حراج تهران

انتقاد تند مسعود فراستی از حراج تهران
مسعود فراستی منتقد سینما از حراج تهران که هفته گذشته برگزار شد و در آن گران‌ترین اثر حراج به قیمت ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد. انتقاد کرد.
منبع خبر : iribnews.ir