پرداخت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات در طول هشت ماهپرداخت بیش از یک میلیون و 300 هزار فقره تسهیلات در طول هشت ماه - قطره

پرداخت بیش از یک میلیون و 300 هزار فقره تسهیلات در طول هشت ماه - قطره

تداوم وضعیت مطلوب در تامین منابع ارزی طی ماههای آینده - دولت

تداوم وضعیت مطلوب در تامین منابع ارزی طی ماههای آینده - دولت
پرداخت بیش از یک میلیون و 300 هزار فقره تسهیلات در طول هشت ماه - قطره

صالحآبادی: وضعیت منابع ارزی رو به بهبود است/کنترل رشد نقدینگی ...

صالحآبادی: وضعیت منابع ارزی رو به بهبود است/کنترل رشد نقدینگی ...
www.ghatreh.com › news › پرداخت-بیش-از-یک-میلی...

رشد خوب فروشهای نفتی در ماه گذشته/ وضعیت منابع ارزی رو به بهبود ...

رشد خوب فروشهای نفتی در ماه گذشته/ وضعیت منابع ارزی رو به بهبود ...
دکتر علی صالح آبادی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره موضوع قرض الحسنه های گفت: بیش از یک میلیون.

پرداخت بیش از یک میلیون و 300 هزار فقره تسهیلات ازدواج - مرور نیوز

پرداخت بیش از یک میلیون و 300 هزار فقره تسهیلات ازدواج - مرور نیوز
تداوم وضعیت مطلوب در تامین منابع ارزی طی ماههای آینده - دولت

بانک دی در سه ماه نخست سال جاری بیش از 8000 فقره تسهیلات پرداخت ...

بانک دی در سه ماه نخست سال جاری بیش از 8000 فقره تسهیلات پرداخت ...
رئیس کل بانک مرکزی درباره موضوع قرضالحسنههای گفت: بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در طول هشت ماه ...

پرداخت وام 130 میلیونی به سرپرستان خانوار / وام بدون سپرده با اقساط ...

پرداخت وام 130 میلیونی به سرپرستان خانوار / وام بدون سپرده با اقساط ...
صالحآبادی: وضعیت منابع ارزی رو به بهبود است/کنترل رشد نقدینگی ...

تسهیلات دهی در بانک مسکن به مرز نیم میلیون فقره نزدیک شد

تسهیلات دهی در بانک مسکن به مرز نیم میلیون فقره نزدیک شد
www.irna.ir › news › صالح-آبادی-وضعیت-منابع-ارزی...

افزایش 2 برابری تعداد و 5 برابری سقف وام ضروری بازنشستگان ...

افزایش 2 برابری تعداد و 5 برابری سقف وام ضروری بازنشستگان ...
... درباره موضوع پرداخت تسهیلات قرضالحسنه گفت: بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در طول هشت ماه ...
منبع خبر : iribnews.ir