خاطرات تلخ و شیرین سال ۹۹

خاطرات تلخ و شیرین سال ۹۹
سالی که گذشت مملو از خاطرات تلخ و شیرین است از جمله اینکه؛ همدلی و مواسات در کنار شیوع بیماری کرونا موجب شد که قلب‌ها به همدیگر نزدیکتر شوند.
منبع خبر : iribnews.ir