سیستان و بلوچستان نیازمند ساخت حدود ۵۰ مدرسه استثنایی استسیستان و بلوچستان نیازمند ساخت حدود ۵۰ مدرسه استثنایی است - ایرنا

سیستان و بلوچستان نیازمند ساخت حدود ۵۰ مدرسه استثنایی است - ایرنا

سیستان و بلوچستان نیازمند ساخت حدود 50 مدرسه استثنایی است - ایرنا

سیستان و بلوچستان نیازمند ساخت حدود 50 مدرسه استثنایی است - ایرنا
سیستان و بلوچستان نیازمند ساخت حدود ۵۰ مدرسه استثنایی است - ایرنا

طرح سنجش و غربالگری دانش آموزان برای اولین بار در سیستان و ... - برنا

طرح سنجش و غربالگری دانش آموزان برای اولین بار در سیستان و ... - برنا
www.irna.ir › news › سیستان-و-بلوچستان-نیازمند-...

ساخت مدرسه استثنایی در خداآفرین - باشگاه خبرنگاران

ساخت مدرسه استثنایی در خداآفرین - باشگاه خبرنگاران
زاهدان- ایرنا- رئیس اداره آموزش و پرورش استثنائی سیستان و بلوچستان گفت: این استان با توجه به وجود سه هزار و ۲۵۲ دانش آموز استثنایی نیازمند ...

جدیدترین خبرهای
منبع خبر : yjc.news