پایان ماموریت سفیر ایران در ارمنستان

پایان ماموریت سفیر ایران در ارمنستان
عباس ظهوری سفیر ایران در ارمنستان در پایان ماموریت خود با آلن سیمونیان رئیس مجلس ملی ارمنستان دیدار و از وی خداحافظی کرد.

پیام خداحافظی سفیر جمهوری اسلامی در ایروان

پیام خداحافظی سفیر جمهوری اسلامی در ایروان

فیلم|ماموریت جدید سفیر ایران در ارمنستان - خبرگزاری فارس

فیلم|ماموریت جدید سفیر ایران در ارمنستان - خبرگزاری فارس
پیام خداحافظی سفیر جمهوری اسلامی در ایروان

دیدار سفیر ایران با رئیس مجلس ارمنستان - فردا نیوز

دیدار سفیر ایران با رئیس مجلس ارمنستان - فردا نیوز
www.yerevan.mfa.ir › portal › newsview › پیام-خداحا...

پایان ماموریت آقای سفیر در دمشق؛ سبحانی به ارمنستان میرود

پایان ماموریت آقای سفیر در دمشق؛ سبحانی به ارمنستان میرود
لازم میدانم در روز پایانی ماموریت چهارساله خود به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور دوست و همسایه جمهوری ارمنستان، یادآور خاطرات خوش سرشار از نتیجه، مهر و ...

دیدار خداحافظی سفیر ایران با وزیر دفاع و وزیر کار و امور اجتماعی ...

دیدار خداحافظی سفیر ایران با وزیر دفاع و وزیر کار و امور اجتماعی ...
فیلم|ماموریت جدید سفیر ایران در ارمنستان - خبرگزاری فارس

در پایان ماموریت در ایران؛ سفیرجمهوری ارمنستان با امیرعبداللهیان ...

در پایان ماموریت در ایران؛ سفیرجمهوری ارمنستان با امیرعبداللهیان ...
www.farsnews.ir › media › فیلم|ماموریت-جدید-سفیر...

واکنش سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان به ادعای سابقه نظامیگری ...

واکنش سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان به ادعای سابقه نظامیگری ...
فیلم|ماموریت جدید سفیر ایران در ارمنستان مهدی سبحانی، سفیر جدید ایران در ارمنستان از برنامههایش برای افزایش مبادلات تجاری در این کشور خبر ...

پایان ماموریت رایزن فرهنگی ایران در ارمنستان - خبرگزاری مهر

پایان ماموریت رایزن فرهنگی ایران در ارمنستان - خبرگزاری مهر
دیدار سفیر ایران با رئیس مجلس ارمنستان - فردا نیوز

دیدار سفیر جمهوری اسلامی با وزیر دفاع جمهوری ارمنستان - ایروان

دیدار سفیر جمهوری اسلامی با وزیر دفاع جمهوری ارمنستان - ایروان
www.fardanews.com › بخش-سیاست-73 › 1229686-د...
منبع خبر : yjc.ir