درمان دیجیتال چیست؟

درمان دیجیتال چیست؟
امروزه ابزارهای دیجیتال سلامت محور به کمک پزشکان آمده اند. در این مقاله به بررسی این ابزارها می پردازیم.

سلامت دیجیتال چیست؟ - انجمن تله مدیسین ایران

سلامت دیجیتال چیست؟ - انجمن تله مدیسین ایران

سلامت دیجیتال چیست؟ - انجمن تله مدیسین ایران

سلامت دیجیتال چیست؟ - انجمن تله مدیسین ایران
این روند که با نام

تحول دیجیتال در بخش بهداشت، درمان و سلامت - شامی زنجانی

تحول دیجیتال در بخش بهداشت، درمان و سلامت - شامی زنجانی
درمان دیجیتال

اهمیت دیجیتالی شدن بیمارستانها - مارکوپکس

اهمیت دیجیتالی شدن بیمارستانها - مارکوپکس
نیز شناخته میشود، به صورت یک نرم افزار یا برنامه در موبایل یا رایانه و یک ابزار عموما پوشیدنی هستند. منظور از ابزارهای پوشیدنی همان ساعتها، مچبندهای هوشمند و ... هستند که با برنامه مرتبط با خودشان در گوشی هوشمند ما ارتباط برقرار کرده و از سلامتی ما خبر میدهند.

ایمپلنت دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد - دکتر محمد عاطفت

ایمپلنت دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد - دکتر محمد عاطفت
درمان دیجیتال چیست؟ - تبیان

درمان دیجیتال چیست؟ - تبیان - صاحبخبر

درمان دیجیتال چیست؟ - تبیان - صاحبخبر
article.tebyan.net › صفحه اصلی › زندگی › قلاب

Digital Health - سلامت دیجیتال - آوافارمد

Digital Health - سلامت دیجیتال - آوافارمد
سلامت دیجیتال چیست؟ - انجمن تله مدیسین ایران

سیستم های سلامت دیجیتال چیست و چه مزایایی دارد؟ - دانا خبر

سیستم های سلامت دیجیتال چیست و چه مزایایی دارد؟ - دانا خبر
سلامت دیجیتال از همآیند پیشرفت در حوزههای دیجیتال و ژنتیک با حوزههای سلامت، مراقبت سلامت، معیشت و اجتماع پدید میآید تا خدماترسانی سلامت را ارتقا دهد.
منبع خبر : iribnews.ir