بررسی پیش نویس طرح اقتصاد فرهنگ و هنر و حمایت از صنایع خلاق فرهنگی

بررسی پیش نویس طرح اقتصاد فرهنگ و هنر و حمایت از صنایع خلاق فرهنگی

در هفته آتی در کمیسیون فرهنگی انجام می‌شود:

پیش نویس طرح اقتصاد فرهنگ و هنر و حمایت از صنایع خلاق فرهنگی هفته آینده در کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شود.

بررسی پیش نویس طرح اقتصاد فرهنگ و هنر و حمایت از صنایع خلاق فرهنگیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از  خانه ملت، دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس برای هفته جاری به شرح ذیل اعلام شد:

● روز شنبه:کمیته رسانه و هنر بحث و بررسی پیرامون مسائل حوزه رسانه را دستور کار قرار دارد و همچنین کمیته تعلیم و تربیت، بررسی نحوه تدوین کتب درسی قرآن، دین و زندگی، عربی در پایه‌های مختلف را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

● روز یکشنبه:بررسی پیش نویس طرح اقتصاد فرهنگ و هنر و حمایت از صنایع خلاق فرهنگی و همچنین استماع گزارش نماینده محترم، ولی فقیه در نهاد نمایندگی دانشگاه‌ها در خصوص مسائل فرهنگی دانشگاه‌ها در دستور کار کمیسیون است.

● روز سه شنبه:دعوت از وزیر محترم اطلاعات جهت پاسخگویی به سوال آقای سید احسان قاضی زاده نماینده محترم فریمان، سرخس و بخش‌های احمد آباد و رضویه و همچنین بررسی ادامه طرح تحوه تاسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور را دستور کار قرار داده است.بررسی پیش نویس طرح اقتصاد فرهنگ و هنر و حمایت از صنایع خلاق ...

بررسی پیش نویس طرح اقتصاد فرهنگ و هنر و حمایت از صنایع خلاق ...

[PDF] ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻛﻼنِ روﻧﻖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ اﻳﺮان در دﻫﻪ 1380 - SID

[PDF] ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻛﻼنِ روﻧﻖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ اﻳﺮان در دﻫﻪ 1380 - SID
بررسی پیش نویس طرح اقتصاد فرهنگ و هنر و حمایت از صنایع خلاق ...

جایگاه صنایع خلاق، ضرورتی در بخش اقتصاد فرهنگ کشور - SID

جایگاه صنایع خلاق، ضرورتی در بخش اقتصاد فرهنگ کشور - SID
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز سه شنبه اول آذر در سومین همایش سراسری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ...

طرح حمایت از شرکت ها و موسسات خلاق و تجاری سازی فناوری های نرم

طرح حمایت از شرکت ها و موسسات خلاق و تجاری سازی فناوری های نرم
[PDF] ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻛﻼنِ روﻧﻖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ اﻳﺮان در دﻫﻪ 1380 - SID

صنایع فرهنگی و صنایع خلاق
منبع خبر : iribnews.ir