ورود محموله واکسن روسی به تهران

ورود محموله واکسن روسی به تهران
محموله واکسن روسی ساعتي پيش به تهران وارد شد.
منبع خبر : iribnews.ir