وقفی از جنس عمر

وقفی از جنس عمر
محمدرضا ریاستی، معلم دوره ابتدایی بخش میمند استان فارس، که میان فرهنگیان، دوستان و آشنایان به خوشرویی و خوشخویی مشهور بود، در هفته پایانی پارسال با سکته قلبی، دار فانی را وداع کرد.
منبع خبر : iribnews.ir