چکن دوزی هنری چشم نواز و سنتی

چکن دوزی هنری چشم نواز و سنتی
هنر چشم نواز و سنتی چکن دوزی در سرایان را ببینید.
منبع خبر : iribnews.ir